Kas ir Terratech un kāpēc mēs esam jums nepieciešami:

  • Esam profesionāli  mūsdienīgu lauksaimniecības tehnoloģiju ieviesēji;
  • Labākais klientu atbalsts savā nozarē.
  • Esam  uzņēmums, kura misija ir paaugstināt Latvijas lauku saimniecību darbības efektivitāti un peļņu, ieviešot mūsdienīgas un progresīvas tehnoloģijas;
  • Saviem klientiem piedāvājam tikai "gudrus" risinājumus, kas prasa personisku attieksmi un iedziļināšanos klienta darbībā: precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas, darbības automatizāciju, attālinātās vadības sistēmas, tehnikas parka un tā darba monitoringu, drošības un ugunsdrošības risinājumus un citus risinājumus;
  • Mūsu uzdevums ir palīdzēt mūsu klientiem izglītoties, augt un pelnīt, tādējādi radot labāku Latvijas lauku vidi, un, piesaistot progresīvas tehnologijas, padarīt darbu pie mūsu klientiem par prestižu, radot interesi jauniešos;
  • Mēs ticam, ka zināšanas ir spēks un tādēļ nepārtraukti paaugstinām savu kvalifikāciju, un palīdzēsim to darīt arī jums, rīkojot pieredzes apmaiņas braucienus un seminārus, un sadarbojoties ar Latvijas izglītības iestādēm;