Lauku drenāžas plānošana ir sarežģīts un dārgs process.

Mēs varam atvieglot jūsu rūpes un samazināt izmaksas:

 • Veikt pilnvērtīgu lauku augstumu uzmērīšanu ar mērījumu punktiem katrus 3 m, kas ir precīzākais uzmērīšanas veids
 • Uz veikto mērījumu pamata izveidot pilnvērtīgu lauka drenāžas plānu
 • Lauka drenāžas plāns ietver sekojošu informāciju:
  • nepieciešamo drenu skaitu un diametru
  • nepieciešamo noteču un kolektoru vai maģistrāļu apjomu
  • nepieciešamo drenu daudzumu
  • ieklāšanas līniju koordinātes un dziļuma atzīmes uz Google Maps kartes, kuras tiek izmantotas drenu ieklāšanas automātikas vadībai
 • Izmaksas no 40 EUR/ha + PVN