Lauksaimniecības mašīnu pārbūve un automatizācija:

 • miglotāji
 • sējmašīnas
 • izkliedētāji
 • kombaini
 • ISOBUS
 • stūrēšanas risinājumi

Lauku drenāža:

 • lauka augstumu kartes izveide un drenāžas plāna izveide
 • drenu ieklāšanas pakalpojums
 • drenu ieklājēja vadības sistēmu noma

Lauku datu vadība:

 • lauku uzmērīšana, robežu izveide
 • augsnes paraugu ņemšanas tīkla izveide
 • lauku datu apmaiņas nodrošināšana
 • lauku vadības programmas Ag Leader SMS ieviešana

- regulāra iekārtu programmu atjaunināšana - jums vienmēr būs jaunākā versija produktīvam darbam

- maiņas iekārtas - ja gadījumā nepieciešama lielāka apkope

- 2 gadu garantija

- klientu apmācības un konsultācijas

- jauniešu apmācības izglītības iestādēs